Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/07/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC. Ni chafwyd dirprwy ar ei rhan.

 

(09:30 - 10:15)

2.

Ymchwiliad byr, 'Creu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams': Sesiwn dystiolaeth 2

Simon Curtis, Trefnydd Cenedlaethol a Rhanbarthol - Cymru a De Orllewin Lloegr, Equity

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10:30 - 11:30)

3.

Ymchwiliad byr, 'Creu S4C ar gyfer y dyfodol: Adolygiad annibynnol gan Euryn Ogwen Williams': Sesiwn dystiolaeth 3

Huw Jones, Cadeirydd, Awdurdod S4C

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

Cofnodion:

3.1 Atebodd Huw Jones gwestiynau gan yr Aelodau a chytunodd i anfon gwybodaeth am gylch gorchwyl gweithgareddau masnachol S4C at y Pwyllgor.

 

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Ariannu addysg cerddoriaeth a gwella mynediad ati: Gohebiaeth gan Active Music Services

Dogfennau ategol:

4.2

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol: Cyfrifiad 2021 – Rhagor o wybodaeth gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Dogfennau ategol:

4.3

Ymgynghoriad Ofcom – Lleolrwydd ar radio masnachol – Cynigion i ddiwygio canllawiau: Gohebiaeth gan Marc Webber

Dogfennau ategol:

4.4

Cynllun Ieithoedd Swyddogol: Adroddiad Blynyddol 2017-18

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:30 - 11:45)

6.

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth.

 

(11:45 - 12:15)

7.

Radio yng Nghymru: Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft.

 

(12:15 - 12:25)

8.

Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood: Trafod llythyr at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y llythyr.

 

(12:25 - 12:30)

9.

Trafod ymchwiliad i'r Gymraeg

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau y cylch gorchwyl drafft.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu