Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/05/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone.

Bydd Rhiannon Passmore yn cyrraedd yn hwyr.

1.2        Datganiadau o fuddiant:

Bethan Sayed: Ei gŵr yw sylfaenydd Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Caerdydd.

Sian Gwenllian: Cyswllt personol agos â chwmni cynhyrchu teledu.

 

 

(09:00 - 10:15)

2.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 8

Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr, BBC Cymru Wales

Simon Winstone, Pennaeth Drama, BBC Studios

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

Amanda Rees, Cyfarwyddwr Creadigol Cynnwys, S4C

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10:15 - 11:30)

3.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 9

Gareth Williams, Cadeirydd Teledwyr Annibynnol Cymru a Phrif Swyddog Gweithredol Rondo Media

Luned Whelan, Rheolydd Gweithredol, TAC

Rosina Robson, Pennaeth Cenhedloedd a Phlant Pact

Gillane Seaborne, cynrychiolydd etholedig Pact yng Nghymru, Prif Swyddog Gweithredol a chynhyrchydd gweithredol yng nghwmni Midnight Oil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11:30 - 12:30)

4.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 10

Anwen Griffiths, Rheolwr Materion Busnes, BFI

Jack Powell, Uwch-Ddadansoddwr Polisi, BFI

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(13:00 - 13:45)

5.

Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 11

Rhiannon Hughes, Cyfarwyddwr Gŵyl Wicked Wales

Lacey Small, Gwirfoddolwr, Wicked Wales

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

6.1

Senedd@Delyn - Llythyr gan y Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r ymateb a phenderfynwyd i drafod y mater ymhellach yn breifat.

 

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(13:45 - 14:00)

8.

Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth

 

(14:00 - 14:15)

9.

Yr Amgylchedd Hanesyddol: Trafodaeth breifat

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau'r ymateb i'r adroddiad.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu