Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/02/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton a Jenny Rathbone. Ni chafwyd dirprwyon.

1.2        Datgan buddiannau: Bethan Jenkins

(09:30 - 09:45)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Nododd yr aelodau y papurau.

2.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Papur 1 - Llythyr at y Cadeirydd

Papur 2 - Cynrychiolwyr Diwylliannol i Tsieina

Papur 3 - Ffrydiau gwaith Partneriaeth Strategol Cymru Hanesyddol: cynnydd a dyheadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth gan y Gweinidog.

2.2

Craffu ar baratoadau Cyfrifiad Poblogaeth 2021

Papur 4 – Gohebiaeth gan Julie James AC, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3 Cytunodd yr Aelodau i wahodd yr ONS i sesiwn dystiolaeth.

(09:45 - 09:50)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfodydd a ganlyn: 15 Chwefror a 28 Chwefror.

Cofnodion:

3.1 Cytunwyd ar y cynnig i ethol Sian Gwenllian fel Cadeirydd dros dro.

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: Eitem 5 ac y cyfarfod ar 7 Chwefror 2018

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(09:50 - 10:30)

5.

Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru: Adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft.

5.2 Datgan buddiannau: Rhianon Passmore

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu