Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:00 - 09:30)

2.

Craffu ar y Gyllideb: Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gymraeg

Dogfennau ategol:

Egwyl (09:30 - 09:45)

(09:45 - 11:00)

3.

Craffu ar y Gyllideb: Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth + Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Dafydd Elis-Thomas AC, Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Huw Davies, Pennaeth Cyllid, Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

(11:00 - 12:00)

4.

Craffu ar y Gyllideb: Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gymraeg

Iwan Evans, Uwch-swyddog Polisi, Cynllunio Strategol

Dogfennau ategol:

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Tystiolaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

5.2

Yr Adolygiad Annibynnol o Gymorth ar gyfer Cyhoeddi a Llenyddiaeth yng Nghymru: Tystiolaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(12:00 - 12:10)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

(12:10 - 12:30)

8.

Ariannu Addysg Gerddoriaeth a Mynediad Ati: Trafod yr Arolwg Ysgolion

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu