Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters a Hannah Blythyn. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

Trawsgrifiad

(09:30 - 10:30)

2.

Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiwn Dystiolaeth 3

Andy Eagle, Cyfarwyddwr, Canolfan Gelfyddydau Chapter

Sybil Crouch, Cyfarwyddwr, Canolfan Gelfyddydau Taliesin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

(10:30 - 11:30)

3.

Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiwn Dystiolaeth 4

Rachel Jones, Prif Weithredwr, Celfyddydau a Busnes Cymru

Emma Goad, Rheolwr, Blue Canary Arts and Heritage Fundraising

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

(11:30 - 12:10)

4.

Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Sesiwn Dystiolaeth 5

Yvonne Murphy, Cyfarwyddwr Artistig, Omidaze Theatre Company

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Nododd yr aelodau y papurau.

5.1

Gohebiaeth rhwng Ofcom a'r Cadeirydd

Papur 6 - Llythyr gan y Cadeirydd, Bethan Jenkins AC 17 Gorffennaf 2017: Trwydded weithredu ddrafft ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus y DU y BBC

Papur 7 - Ymateb gan Ofcom, 4 Hydref 2017

Dogfennau ategol:

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y canlynol:

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

(12:10 - 12:30)

7.

Ôl-drafodaeth breifat

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu