Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 05/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Andrew RT Davies AC.

(9.30-11.00)

2.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU - sesiwn dystiolaeth 2

Dr Nick Fenwick, Pennaeth Polisi – Undeb Amaethwyr Cymru

Nigel Hollett, Cyfarwyddwr CLA Cymru – Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad

Huw Thomas, Ymgynghorydd Gwleidyddol – Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor tystiolaeth gan Dr Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru (FUW); Nigel Hollett, Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad (CLA); a Huw Thomas, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) Cymru.

(11.15-12.00)

3.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU - sesiwn dystiolaeth 3

George Dunn, Prif Weithredwr – Cymdeithas y Ffermwyr Tenant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor tystiolaeth gan George Dunn, Cymdeithas y Ffermwyr Tenant.

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

4.1

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Hybu Cig Cymru ar y MCD mewn perthyna â Bil Amaethyddiaeth y DU

Dogfennau ategol:

4.2

Tystiolaeth ysgrifenedig gan RSPB Cymru ar y MCD mewn perthyna â Bil Amaethyddiaeth y DU

Dogfennau ategol:

4.3

Tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Ymddiriedolaeth Cenedlaethol ar y MCD mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU

Dogfennau ategol:

4.4

Ymateb Llywodraeth Cymru i adrodiad y Pwyllgor ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-2021

Dogfennau ategol:

4.5

Tlodi Tanwydd - Gwybodaeth am berthnasoedd a phartneriaethau gan Energy UK

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlig 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

5.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

6.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2 a 3.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu