Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/02/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson, a dirprwyodd Jack Sargeant ar ei rhan.

(09.15 - 10.45)

2.

Tlodi Tanwydd - Sesiwn graffu ar Dlodi Tanwydd gyda Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Julie James AC, Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Christine Wheeler, Pennaeth Datgarboneiddio ac Ynni– Llywodraeth Cymru

Stephen Chamberlain, Tîm Effeithlonrwydd Ynni Domestig a Thlodi Tanwydd – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar dlodi tanwydd.

2.2 Nodwyd sawl mater i weithredu yn ei gylch yn ystod y cyfarfod, a bydd gwaith dilynol yn cael ei wneud drwy ohebiaeth â’r Gweinidogion.

 

 

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papur.

3.1

Ymateb Llywodraeth Cymru at Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran newid hinsawdd 2019-20

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i bendefynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitem 5

Cofnodion:

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o eitem 5 o’r cyfarfod heddiw.

5.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn gyda’r Gweinidogion.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu