Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.15 - 09.30)

1.

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod

(09.30 - 11.00)

2.

Cyflwyniad ar fersiwn ddrafft Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Dr Sue Kidd, Ysgol Gwyddorau Amgylcheddol, Prifysgol Lerpwl

Dr Steve Fletcher, Pennaeth Datblygu Strategol, Rhaglen Forol y Cenhedloedd Unedig

Yr Athro Dickon Howell, Howell Marine Consulting

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ymatebodd Dr Sue Kidd, Dr Steve Fletcher a'r Athro Dickon Howell i gwestiynau gan Aelodau ar Gynllun Drafft Morol Cenedlaethol Cymru.

 

(11.10 - 11.30)

3.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i gynnal sesiwn i randdeiliaid i drafod Cynllun Drafft Morol Cenedlaethol Cymru ymhellach.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu