Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30 – 10.30)
09.30
60 mins

2.

Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru – trafod yr adroddiad

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.30 - 10.45)

(10.45 – 11.30)
10.45
45 mins

3.

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

Dogfennau ategol:

(11.30 – 12.15)
11.30
45 mins

4.

Trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol: