Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Howells 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 304KB) Gweld fel HTML (270KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Siân Gwenllian AC.

Datganodd Huw Irranca-Davies AC ei fod yn Aelod Cyswllt o Gymdeithas Milfeddygon Prydain.

 

(09.40 -10.30)

2.

Lles anifeiliaid: defnyddio maglau yng Nghymru

Rhiannon Evans, y Gynghrair yn erbyn Chwaraeon Creulon

Jordi, Casamitjana, y Gynghrair yn erbyn Chwaraeon Creulon

Simon Wild, Ymgyrch Genedlaethol yn erbyn baglau

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth ar ddefnyddio maglau gan y Gynghrair yn Erbyn Chwaraeon Creulon a'r Ymgyrch yn Erbyn Maglau

 

(10.40-11.30)

3.

Lles anifeiliaid: defnyddio maglau yng Nghymru

Glynn Evans, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Prydain

Rachel Evans, y Gynghrair Cefn Gwlad

Mike Swan, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Bywyd Gwyllt a Helgig  

 

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Bywyd Gwyllt a Helgig, y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Saethu a Chadwraeth a'r Gynghrair Cefn Gwlad ar ddefnyddio maglau yng Nghymru.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch defnyddio maglau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.2

Llythyr gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn graffu ar 2 Tachwedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Lles anifeiliaid: ystyried y dystiolaeth sy'n ymwneud â defnyddio maglau yng Nghymru

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.

 

7.

Llythyr drafft at Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau ar y llythyr.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu