Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Amseriad disgwyliedig: Drafft 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30 - 12.15)

1.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - digwyddiad ymgysylltu rhithwir (trwy wahoddiad yn unig)

Bydd y Pwyllgor yn cynnal trafodaethau bord gron gyda rhanddeiliaid ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Bydd pedwar grŵp yn trafod y Bil o'r safbwyntiau hyn: plant a phobl ifanc, rhieni a gofalwyr, addysg uwch ac addysg bellach, a chyflogwyr a chyflogadwyedd.

Nid yw'r digwyddiad hwn yn agored i'r cyhoedd, ond bydd nodyn o'r sesiynau'n cael ei gyhoeddi.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cyfarfu'r Pwyllgor â rhanddeiliaid i drafod y Bil.

1.2 Cyhoeddir nodyn o'r trafodaethau maes o law.