Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 13/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden, a dirprwyodd Huw Irranca-Davies ar ei rhan.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Gwella ysgolion a chodi safonau - sesiwn dystiolaeth 3

 

Llywodraeth Cymru

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg.

(11.00)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papurau.

 

3.1

Llythyr gan Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Ionawr ynghylch gwella ysgolion a chodi safonau

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan Gonsortiwm Canolbarth y De - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Ionawr ynghylch gwella ysgolion a chodi safonau

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru ynghylch Hawliau Plant yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr gan Cymwysterau Cymru - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn sesiwn graffu ar adroddiadau blynyddol ar 22 Ionawr

Dogfennau ategol:

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00 - 11.05)

5.

Gwella ysgolion a chodi safonau - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn gyda’r Gweinidog

 

(11.15 - 14.15)

6.

Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru – gwaith dilynol: Digwyddiad i randdeiliaid (drwy wahoddiad yn unig)

 

11.15 - 12.45 - Trafodaeth gyda rhanddeiliaid

12.45 – 13.15 – Egwyl

13:15 - 14:15 Trafodaeth gydag aelodau Senedd Ieuenctid Cymru

 

 

Linc i ymatebion yr ymgynghoriad

 

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor hynt yr adroddiad gyda Rhanddeiliaid ac Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu