Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 24/01/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:15 - 09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Reckless a Hefin David. Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan.

 

(09:30 - 10:00)

2.

Ymchwiliad i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - Sesiwn dystiolaeth 16

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol Cymru

 

Sharon Lovell, Cyfarwyddwr

Gareth Jacobs, Rheolwr Gweithredol - Darpariaeth Eiriolaeth ac Iechyd Meddwl

Derith Rhisiart, Rheolwr Gwasanaeth - Eiriolaeth mewn Lleoliadau Iechyd Meddwl

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol.

 

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi

 

3.1

Llythyr at y Cadeirydd gan Gweithredu dros Blant - Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 14 Rhagfyr

Dogfennau ategol:

3.2

Gwybodaeth bellach gan y Samariaid yn dilyn y cyfarfod ar 10 Ionawr

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Gwaith dilynol ar Waith Ieuenctid

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu