Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jon Antoniazzi 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF 792KB) Gweld fel HTML (377KB)

 

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Mohammad Asghar AC a Julie Morgan AC. Dirprwyodd Angela Burns AC ar ran Mohammad Asghar.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

Mary van den Heuvel, Swyddog Polisi - ATL Cymru

Lisa Edwards, Swyddog Polisi a Chyfathrebu - UCU Cymru

Phil Higginson, Is-Lywydd - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru UCAC

Gareth Parry - Llywydd Adran Gwynedd yr NUT

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru - NASUWT

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ATL Cymru, UCU Cymru, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru, NUT Cymru ac NASUWT.

 

 

10.40 - 11.40

3.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 8

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - NAHT

Tim Pratt, Cyfarwyddwr - ASCL Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) a'r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (CCAUC).

 

11.40.12.40

4.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 9

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Estyn

Huw Davies, Arolygydd EM - Estyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

 

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

 

5.1

Datganiad Ysgrifenedig gan y Llywydd ynghylch y Senedd Ieuenctid

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr at y Cadeiryddion ynghylch Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i drafod y mater hwn mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

6.

Ymgynghoriad ar y 1,000 Diwrnod Cyntaf - Pecyn Ymateb

Dogfennau ategol: