Agenda

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30 - 12.30)

1.

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Mae'r gynhadledd yn gyfle i Aelodau'r Pwyllgor gyfarfod â rhanddeiliaid ac ymarferwyr er mwyn cael eu mewnbwn a'u barn ynghylch gweithio ym maes darpariaeth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.