Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/01/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1. Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 

1.2. Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd, ond y byddai’r cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

 

1.3. Cafwyd ymddiheuriad gan Hefin David AS. Roedd Huw Irranca-Davies yn bresennol fel dirprwy.

 

(09.30-15.00)

2.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – Trafodion Cyfnod 2

Kirsty Williams AS, y Gweinidog Addysg

Georgina Haarhoff, Dirprwy Gyfarwyddwr – Cwricwlwm ac Asesu – Llywodraeth Cymru

 

Bydd y dogfennau sy'n berthnasol i'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen we’r Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar 14 Ionawr 2021, o dan Reol Sefydlog 26.21, y byddai’r drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fel a ganlyn:

 

Adrannau 2 – 8; Adran 1; Adrannau 10 – 18; Adran 9; Adran 20 – 27; Adran 19; Adrannau 29 – 32; Atodlen 1; Adrannau 33 – 38; Adran 28; Adrannau 40 – 50; Adran 39; Adran 52 – 57; Adran 51; Adrannau 58 – 59; Adrannau 61 – 63; Adran 60; Adrannau 64 – 69; Atodlen 2; Adrannau 70 – 80; Teitl hir.

 

Papur 1 – Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Papur 2 – Grwpio Gwelliannau

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 41 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 41.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 50 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 50.

 

Gwelliant 51 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 51.

 

Gwelliant 42 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 42.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 43 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 52 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 52.

 

Gwelliant 53 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 53.

 

Gwelliant 54 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 54.

 

Gwelliant 44 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 55 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 55.

 

Gwelliant 56 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 56.

 

Gwelliant 57 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 57.

 

Gwelliant 58 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 59 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 59.

 

Gwelliant 60 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 60.

 

Gwelliant 45 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 45.

 

Gwelliant 61 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 61.

 

Derbyniwyd gwelliant 4 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 85 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 85.

 

Gwelliant 86 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 86.

 

Gwelliant 15 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 15.

 

Gwelliant 87 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 87.

 

Gwelliant 88 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 88.

 

Gwelliant 16 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 17 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 17.

 

Ni chafodd gwelliant 89 (Suzy Davies AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 62 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 62.

 

Gwelliant 63 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 63.

 

Gwelliant 64 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 64.

 

Gwelliant 65 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 65.

 

Gwelliant 66 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 66.

 

Gwelliant 67 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 67.

 

Gwelliant 68 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 68.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 69 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Laura Jones

Siân Gwenllian

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 69.

 

Gwelliant 18 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 18.

 

Gwelliant 19 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 19.

 

Gwelliant 20 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 20.

 

Ni chafodd gwelliant 70 (Suzy Davies AS) ei gynnig.

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 71 (Suzy Davies AS) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chafodd gwelliant 72 (Suzy Davies AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 73 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 73.

 

Derbyniwyd gwelliant 21 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 22 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 23 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 24 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 74 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 74.

 

Gwelliant 75 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 75.

 

Ni chafodd gwelliant 76 (Suzy Davies AS) ei gynnig.

Gwelliant 46 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 46.

 

Gwelliant 77 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 77.

 

Gwelliant 78 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 78.

 

Derbyniwyd gwelliant 25 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Tynnwyd gwelliant 79 (Suzy Davies AS) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 26 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 27 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 27.

 

Gwelliant 28 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 28.

 

Gwelliant 29 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 29.

 

Gwelliant 30 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 30.

 

Gwelliant 31 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Siân Gwenllian

Lynne Neagle

Laura Jones

Derbyniwyd gwelliant 31.

 

Gwelliant 32 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 32.

 

Gwelliant 33 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 33.

 

Gwelliant 34 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Siân Gwenllian

Lynne Neagle

Laura Jones

Derbyniwyd gwelliant 34.

 

Gwelliant 35 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 35.

 

Gwelliant 36 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 36.

 

Gwelliant 37 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 37.

 

Gwelliant 38 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 38.

 

Gwelliant 39 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 40 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Suzy Davies 

 

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

 

Derbyniwyd gwelliant 40.

 

Gwelliant 80 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 80.

 

Gwelliant 81 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 81.

 

Gwelliant 9 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Siân Gwenllian

Laura Jones

 

Lynne Neagle

 

Derbyniwyd gwelliant 9.

 

Methodd gwelliant 82 (Suzy Davies AS)

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 11 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 12 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Derbyniwyd gwelliant 12.

 

Gwelliant 47 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 47.

 

Gwelliant 48 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Siân Gwenllian

Dawn Bowden

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 48.

 

Gwelliant 13 (Kirsty Williams AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dawn Bowden

 

Suzy Davies 

Siân Gwenllian

Laura Jones

Huw Irranca-Davies

 

Lynne Neagle

 

Derbyniwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 49 (Siân Gwenllian AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Siân Gwenllian

Dawn Bowden

Suzy Davies 

Huw Irranca-Davies

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 83 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 83.

 

Gwelliant 84 (Suzy Davies AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies 

Dawn Bowden

 

Siân Gwenllian

Huw Irranca-Davies

 

Laura Jones

Lynne Neagle

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 84.

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Kirsty Williams AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).