Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Lleoliad Allanol. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.30 - 12.30)

1.

Hawliau Plant yng Nghymru - digwyddiad ymgysylltu

Bydd y Pwyllgor yn cyfarfod â phlant ledled Cymru i drafod Hawliau Plant.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cyfarfu'r Pwyllgor â phlant o Ysgol Gynradd Awel y Môr ac Ysgol Pant y Rhedyn i drafod hawliau plant.