Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jon Antoniazzi 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David, Julie Morgan a Mohammad Asghar. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.  

 

(09.30 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – sesiwn dystiolaeth 1

Rhiannon Hedge, Uwch Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd – Mind Cymru

Josie Anderson, Uwch Swyddog Polisi a Materion Cyhoeddus- Bliss

Dr Sarah Witcombe-Hayes, Uwch Ymchwilydd Polisi – NSPCC

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mind, Bliss a'r Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC).

 

(10.40 - 11.40)

3.

Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – sesiwn dystiolaeth 2

Helen Rogers, Cyfarwyddwr – Coleg Brenhinol y Bydwragedd, Cymru

Sarah Fox, Cynghorwr Polisi Proffesiynol – Coleg Brenhinol y Bydwragedd

Jane Hanley, Arbenigwr Iechyd Meddwl Amenedigol – Sefydliad yr Ymwelwyr Iechyd

Sharon Fernandez, Sefydliad yr Ymwelwyr Iechyd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Bydwragedd, Cymru a Sefydliad yr Ymwelwyr Iechyd.

 

(11.40 - 12.40)

4.

Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol – sesiwn dystiolaeth 3

Ian Jones, Athro Seiciatreg – Cynghrair Iechyd Meddwl Mamau

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gynghrair Iechyd Meddwl Mamau.

 

(12.40)

5.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nodwyd y papurau.

 

5.1

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn dilyn y cyfarfod ar 5 Ebrill

Dogfennau ategol:

5.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Dogfennau ategol:

5.5

Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru – Y Ffordd Gywir: Dull Gweithredu Seiliedig ar Hawliau Plant

Dogfennau ategol:

5.6

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Dogfennau ategol:

5.7

Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at Gomisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

5.8

Llythyr gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Dogfennau ategol: