Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Amseriad disgwyliedig: Digwyddiad rhanddeiliaid preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.00 - 12.15)

1.

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Digwyddiad i ymgysylltu â rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r digwyddiad rhithwir i randdeiliaid. Roedd Llyr Gruffydd AS a Helen Mary Jones AS yn bresennol fel Cadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu:

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AS, David Rees AS a Janet Finch-Saunders AS.

1.3        Croesawodd y Cadeirydd y cyfranogwyr i'r digwyddiad.

1.4        Ar ddiwedd y digwyddiad, diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu cyfraniadau ac am ddod.