Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Nodyn: Cyfarfod preifat 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells, Delyth Jewell, Darren Millar a Rhianon Passmore.

 

(09.30 - 11.30)

2.

Craffu ar Gyfrifon 2019-20 - Llywodraeth Cymru Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-06-21 Papur 1 - Adroddiad drafft

PAC(5)-06-21 Papur 2 - Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (7 Ionawr 2021)

PAC(5)-06-21 Papur 3 - Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru (4 Chwefror 2021)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno. Caiff ei gyhoeddi ym mis Mawrth 2021.

2.2 Roedd Vikki Howells wedi hysbysu ei bod yn fodlon a chafodd y sylwadau a godwyd gan Delyth Jewell eu hystyried a'u trafod gan yr Aelodau a oedd yn bresennol.