Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod rhithwir.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Mark Reckless AS a Siân Gwenllian AS.

 

(14.30-15.10)

2.

Galluogi newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru - sesiwn briffio technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

Andrew Hewitt, yr Is-adran Drethi: Strategaeth Polisi ac Ymgysylltu, Trysorlys Cymru

Laura Fox, yr Is-adran Drethi: Strategaeth Polisi ac Ymgysylltu, Trysorlys Cymru

Lynsey Edwards, Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Papurau ategol:

FIN(5)-23-20 P1 - Sleidiau cyflwyno

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor wybodaeth dechnoegol am alluogi newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru gan Andrew Hewillt, Strategaeth Drethi, Trysorlys Cymru;

Laura Fox, Strategaeth Drethi Trysorlys Cymru; a Lynsey Edwards, Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Cymru.

 

(15.10-15.25)

3.

Etifeddiaeth Pwyllgor Cyllid y bumed Senedd

Papurau ategol:

FIN(5)-23-20 P2 – Papur cwmpasu ar yr ymchwiliad etifeddiaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar yr ymchwiliad etifeddiaeth.

 

(15.25-15.40)

4.

Cyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2021-22: Trafod ymateb y Comisiwn

Papurau ategol:

FIN(5)-23-20 P3 – Ymateb Comisiwn y Senedd i adroddiad y Pwyllgor Cyllid – 4 Tachwedd 2020

FIN(5)-23-20 P4 – Llythyr gan Suzy Davies, Comisiynydd – ynghylch goblygiadau ariannol pandemig COVID-19 – 4 Tachwedd 2020

FIN(5)-23-20 P5 – Comisiwn y Senedd: Y Cynllun Ymadael Gwirfoddol – Adolygiad o'r Gweithlu – 30 Medi 2020 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb y Comisiwn.

 

(15.40-15.55)

5.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a gweithredu’r Fframwaith Cyllidol: Papur ymgysylltu â dinasyddion

Papurau ategol:

FIN(5)-23-20 P6 – Papur ymgysylltu â dinasyddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar ymgysylltu â dinasyddion.