Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 18/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09:15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15)

2.

Papur(au) i'w nodi

 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

2.1

PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Cyfarfod pedairochrog y Gweinidogion Cyllid

Dogfennau ategol:

2.2

PTN2 - Llythyr gan Grŵp SEC Cymru, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr a’r Sefydliad Adeiladu Siartredig at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

(09.15-10.15)

3.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Simon White, Pennaeth Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

Rob Owen, Strategaeth Tai a Deddfwriaeth, Llywodraeth Cymru

 

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

(10.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, y cyfarfod ar 26 Mawrth 2020 a dechrau’r cyfarfod ar 22 Ebrill 2020.

(10.15-10.30)

5.

Y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

(10.30-11.00)

6.

Gwaith y Grŵp Rhyngweinidogol ar Dalu am Ofal Cymdeithasol: Briff technegol

Anna Adams,  Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Drethi: Strategaeth, Polisi ac Ymgysylltu

Matthew Jenkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is–adran Partneriaeth a Chydweithio

Gareth Griffiths, Talu am ofal, Is–adran Partneriaeth a Chydweithio

 

 

(11.00-11.30)

7.

Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: Recriwtio Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 1 – Recriwtio Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu