Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r tystion i’r cyfarfod.

 

1.2         Cafwyd ymddiheuriad gan Siân Gwenllian AC ac Alun Davies AC.

 

(09.00)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Chwefror 2020

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - 11 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

(09.00-09.55)

3.

Effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Sesiwn dystiolaeth 1

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Institute for Fiscal Studies (Saesneg yn unig)

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Phillis, Cyfarwyddwr Cysylltiol, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid am effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol.

 

(10.00-11.00)

4.

Effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Sesiwn dystiolaeth 2

Ed Poole, Uwch-ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

David Bradbury, Pennaeth yr Is-adran Polisi Trethi ac Ystadegau, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

Bert Brys, Pennaeth Uned Polisi Trethi Gwledydd ac Uned Trethi Personol ac Eiddo, y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd

 

Papur 2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Dadansoddi Cyllid Cymru (Saesneg yn unig)

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, Prifysgol Caerdydd; Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; David Bradbury, Pennaeth yr Is-adran Polisi Trethi ac Ystadegau, OECD (drwy Skype); Bert Brys, Pennaeth Uned Polisi Trethi Gwledydd ac Uned Trethi Personol ac Eiddo, OECD (drwy Skype); a Sean Dougherty, Uwch Gynghorydd, OECD (drwy Skype) am effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol.

 

(11.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.00-11.20)

6.

Effaith amrywiadau yn y dreth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.20-11.50)

7.

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 3 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1   Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad ar ôl gwneud mân newidiadau.

 

(11.50-12.00)

8.

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafodaeth cyn y Gyllideb derfynol

Papur 4 - Adroddiadau’r Pwyllgorau Polisi ar Gyllideb Ddrafft 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor adroddiadau pwyllgorau eraill wedi iddynt graffu ar Gyllideb ddrafft 2020-21, cyn y ddadl ar 3 Mawrth 2020.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu