Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC, Alun Davies AC a Rhianon Passmore AC.

 

09:30-10.30

2.

Swyddfa Archwilio Cymru - nodyn briffio technegol ar ddadansoddeg data

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Everett, Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Stephen Lisle, Rheolwr Prosiect, Swyddfa Archwilio Cymru

Helen Goddard, Rheolwr Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol ar y defnydd o ddadansoddeg data

 

10.30-10.45

3.

Bil Deddfwriaeth - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.

 

10.45-11.00

4.

Cylch gorchwyl cyllid cyfalaf wedi'i ddiweddaru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl wedi'i ddiweddaru ac i fwrw ymlaen â'r ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu