Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 663KB) Gweld fel HTML (387KB)

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(9.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(9.30-10.30)

3.

Cyllideb Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tanwariant ym Mhenderfyniad y Bwrdd Taliadau

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Suzy Davies AC, Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Papur 1 – Llythyr gan Suzy Davies AC - Gwybodaeth Ychwanegol - 6 Mehefin 2017

Papur 2 – Llythyr gan Anthony Barrett, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol – 20 Mehefin 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Suzy Davies AC, Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu; Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad; Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid; a David Tosh, Cyfarwyddwr Adnoddau.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitemau a ganlyn:

Eitemau 5, 9, 10 a 11

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30-10.45)

5.

Cyllideb Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Tanwariant ym Mhenderfyniad y Bwrdd Taliadau: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.50-11.35)

6.

Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 4

Dr Clive Grace OBE, UK Research and Consultancy Services Ltd

Dan Bristow, Dirprwy Gyfarwyddwr, Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru

 

 

Papur 3 – Reducing Complexity and Adding Value: A Strategic Approach to Impact Assessment in the Welsh Government – Chwefror 2016

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Clive Grace, UK Research and Consultancy Services Ltd; a Dan Bristow, Dirprwy Gyfarwyddwr, Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru.

 

(11.35-12.20)

7.

Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 5

Philip Blaker, Prif Weithredwr, Cymwysterau Cymru

Kerry Price, Pennaeth Cyllid, Cymwysterau Cymru

Alison Standfast, Cyfarwyddwr Gweithredol – Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Cymwysterau Cymru

 

Papur 4 – Tystiolaeth ysgrifenedig – Cymwysterau Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru; Kerry Price, Pennaeth Cyllid Cymwysterau Cymru; ac Alison Standfast, Cyfarwyddwr Gweithredol – Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Cymwysterau Cymru.

 

(12.20-13.05)

8.

Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: Sesiwn dystiolaeth 6

Bethan Jones, Rheolwr Gweithredol, Rhentu Doeth Cymru

 

Papur 5 – Tystiolaeth ysgrifenedig – Rhentu Doeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Bethan Jones, Rheolwr Gweithredol Rhentu Doeth Cymru.

 

(13.05-13.15)

9.

Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(13.15-13.30)

10.

Dull ar gyfer Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

Papur 6 – Dull Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

 

(13.30-13.45)

11.

Ymweliad â'r Alban: trafod y cyfarfodydd

Papur 7 – Crynodeb o’r Prif Bwyntiau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Nododd y Pwyllgor fod ei daith i'r Alban wedi bod yn gynhyrchiol, gan nodi pa mor ddefnyddiol y bu'r sesiynau a gynhaliwyd.