Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 289KB) Gweld fel HTML (146KB)

(9.15-10.45)

1.

Digwyddiad anffurfiol i randdeiliaid

Cofnodion:

1.   Cymerodd y Pwyllgor ran mewn digwyddiad cynhyrchiol i randdeiliaid ynglŷn â'r ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth.

 

(11.00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

3.

Ymchwiliad i'r amcangyfrifon ariannol sy'n cyd-fynd â deddfwriaeth: sesiwn dystiolaeth 3

Jon Rae, Rheolwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dave Street, Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Cyngor Sir Caerfyrddin

 

Papur 1 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  - Tystiolaeth ysgrifenedig

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

3.2 Cytunodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i ddarparu nodyn ar y broses o roi adborth i Lywodraeth Cymru ynghylch Asesiadau Effaith Rheoleiddiol arfaethedig.