Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 1MB) Gweld fel HTML (849KB)

(9.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(9.15)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y cofnodion.

 

(9.15-10.30)

3.

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Gawain Evans - Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Matthew Denham Jones - Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheoli Ariannol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Cynnig y Gyllideb ar gyfer Ail Gyllideb Atodol 2016-17

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru; a Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolaethau Ariannol, Llywodraeth Cymru ar yr Ail Gyllideb Atodol ar gyfer 2016-17.

 

3.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Cabinet i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y ffordd y mae system benthyciadau myfyrwyr yn gweithio. 

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 5, 6 ac 8.

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30-10.50)

5.

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.50-11.30)

6.

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ddychwelyd ato yn y cyfarfod ar 1 Mawrth 2017.

 

(11.30-12.15)

7.

Gwrandawiad cyn penodi - Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru

Kathryn Bishop – Ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru

 

Papur 3 ­­– Curriculum Vitae Kathryn Bishop

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cynhaliodd y Pwyllgor wrandawiad cyn penodi gyda'r ymgeisydd a ffafrir ar gyfer Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru, Kathryn Bishop.

 

(12.15-12.30)

8.

Gwrandawiad cyn penodi - Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru: Trafod y gwrandawiad

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor briodoldeb yr ymgeisydd a ffafrir.

 

(13.30-17.00)

9.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 2-13; Atodlen 2; Adrannau 14-17; Atodlen 3; Adran 18; Atodlen 4; Adrannau 19-30; Atodlenni 8-21; Adrannau 31-32; Atodlen 5; Adrannau 33-40; Atodlen 6; Adran 41; Atodlen 7; Adrannau 42-75; Atodlen 22; Adrannau 76-80; Adran 1; Atodlen 1; teitl hir.

 

Dogfen ategol:

Papur 4 - Rhestr o Welliannau wedi'u Didoli

Papur 5 - Grwpio Gwelliannau

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru), fel y'i cyflwynwyd (PDF, 831KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1.3MB)

 

Yn bresennol:

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Hewitt, Swyddog polisi, Llywodraeth Cymru

Gareth McMahon, Cyfreithiwr Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Cafodd gwelliant 44 (Nick Ramsay) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i)

Cafodd gwelliant 89 (Mark Reckless) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i)

Ni chynigiwyd gwelliant 90 (Mark Reckless).

Ni chynigiwyd gwelliant 91 (Mark Reckless).

Gwelliant 92 (Mark Reckless)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

David Rees

 

Nick Ramsay

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

Gwrthodwyd gwelliant 92.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 75 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 45 (Nick Ramsay).

Gwelliant 93 (Mark Reckless)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

David Rees

Steffan Lewis

Nick Ramsay

Eluned Morgan

Simon Thomas

 

Mike Hedges

 

Gwrthodwyd gwelliant 93.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 94 (Mark Reckless).

Derbyniwyd gwelliant 24 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 25 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 95 (Mark Reckless).

Ni chynigiwyd gwelliant 26A (Steffan Lewis).

Derbyniwyd gwelliant 26 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 27 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 28 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 81 (Steffan Lewis).

Gwelliant 41A (Nick Ramsay)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Nick Ramsay

David Rees

Steffan Lewis

 

Eluned Morgan

Simon Thomas

 

Mike Hedges

 

 

Mark Reckless

 

Gwrthodwyd gwelliant 41A.

 

Derbyniwyd gwelliant 41 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 96 (Mark Reckless).

Ni chynigiwyd gwelliant 97 (Mark Reckless).

Derbyniwyd gwelliant 30 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 32 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 46  (Nick Ramsay).

Tynnwyd gwelliant 82 (Steffan Lewis) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Derbyniwyd gwelliant 8 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 9 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 43 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 78 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 79 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 80 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 76 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 77 (Nick Ramsay).

Derbyniwyd gwelliant 42 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cafodd gwelliant 47 (Nick Ramsay) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i)

Ni chynigiwyd gwelliant 48 (Nick Ramsay).

Derbyniwyd gwelliant 1 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 49 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 50 (Nick Ramsay).

Gwelliant 98 (Mark Reckless)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

David Rees

 

 

Eluned Morgan

 

 

Mike Hedges

 

 

Steffan Lewis

 

 

Simon Thomas

 

 

Nick Ramsay

 

Gwrthodwyd gwelliant 98.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 51 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 52 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 53 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 54 (Nick Ramsay).

Derbyniwyd gwelliant 33 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 34 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 2 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 3 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 4 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 5 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 55 (Nick Ramsay).

Derbyniwyd gwelliant 6 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Cafodd gwelliant 99 (Mark Reckless) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i)

Gwelliant 83 (Steffan Lewis)  - Gofynnodd yr Aelod i gael tynnu gwelliant 83 yn ôl, ond gwrthwynebodd Aelod arall o'r Pwyllgor yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

David Rees

Steffan Lewis

Nick Ramsay

Eluned Morgan

Simon Thomas

 

Mike Hedges

 

Gwrthodwyd gwelliant 83.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 84 (Steffan Lewis).

Cafodd gwelliant 56 (Nick Ramsay) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i)

Ni chynigiwyd gwelliant 57 (Nick Ramsay).

Derbyniwyd gwelliant 7 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 35 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 100 (Mark Reckless).

Derbyniwyd gwelliant 10 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 11 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 12 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 13 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 14 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 15 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 16 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 17 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 18 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 19 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 21 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 22 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 23 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 58 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 59 (Nick Ramsay).

Derbyniwyd gwelliant 36 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 60 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 61 (Nick Ramsay).

Derbyniwyd gwelliant 37 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 38 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 62 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 63 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 64 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 65 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 66 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 67 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 68 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 69 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 70 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 71 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 72 (Nick Ramsay).

Derbyniwyd gwelliant 39 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 73 (Nick Ramsay).

Ni chynigiwyd gwelliant 74 (Nick Ramsay).

Cafodd gwelliant 101 (Mark Reckless) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i)

Ni chynigiwyd gwelliant 85 (Steffan Lewis).

Derbyniwyd gwelliant 40 (Mark Drakeford) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).