Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 299KB) Gweld fel HTML (246KB)

(14.00)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(14.00)

3.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(14.00-16.00)

4.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 6

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr - Trysorlys, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru; ac Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr - Trysorlys, Llywodraeth Cymru.

 

(16.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfodydd ar 23 Tachwedd 2016, 1 Rhagfyr 2016 a 7 Rhagfyr 2016.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.00-16.30)

6.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.30-16.45)

7.

Amcangyfrif incwm a threuliau gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2017-18: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft â mân newidiadau.

 

(16.45-17.00)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Cyllid Troseddol

Papur 2 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Cyllid Troseddol

Papur 3 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Cyllid Troseddol - Cyngor Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyllid Troseddol, a chytunodd i gyflwyno adroddiad arno.