Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 415KB) Gweld fel HTML (242KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC ac Eluned Morgan AC.

 

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(9:00)

3.

Fframwaith Cyllidol: Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff, Pennaeth Strategaeth Gyllidol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Y cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fframwaith cyllidol Llywodraeth Cymru– Rhagfyr 2016

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Andrew Jeffreys ac Ed Sherriff ar y Fframwaith Cyllidol.

(10:15)

4.

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tara King, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Masnacheiddio a Chydweithredu – Cyngor Caerdydd

 

Papur 2 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru – tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyngor Caerdydd.

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(11:30)

6.

Y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Sesiwn anffurfiol

Daniel Greenberg - Bargyfreithiwr sy'n arbenigo mewn deddfwriaeth

 

Cofnodion:

6.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn anffurfiol gyda Daniel Greenberg, bargyfreithiwr sy'n arbenigo mewn deddfwriaeth.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu