Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu bod y cyhoedd wedi’u gwahardd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00-10.00)

2.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 2

Richard Hughes, Cadeirydd, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, Aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol                                                                                  

 

Papurau ategol:

FIN(5)-02-21 P1 - Rhagolygon trethi Cymru (Rhagfyr 2020)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

EGWYL (10.00-10.10)

(10.10-11.10)

3.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 3

Jon Rae, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd

Darren Hughes, Cyfarwyddwr, Conffederasiwn GIG Cymru

 

Papurau ategol:

FIN(5)-02-21 P2 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

FIN(5)-02-21 P3 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Conffederasiwn GIG Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

EGWYL (11.10-11.20)

(11.20-12.20)

4.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Sesiwn dystiolaeth 4

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Papurau ategol:

FIN(5)-02-21 P4 - Tystiolaeth ysgrifenedig: Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(12.20-12.30)

5.

Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22: Trafod y dystiolaeth