Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00-09.30)

1.

Ystyried cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Papur 1 - Ystyried y cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

Llyfryn ymgynghori

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y tystion arfaethedig ar gyfer y sesiynau tystiolaeth lafar a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a Chomisiwn y Cynulliad, yn gofyn am wybodaeth ychwanegol.

 

(09.30-09.45)

2.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - Cynigion i ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

Papur 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - 9 Mai 2019

Papur 3 - Llywodraeth Cymru - Dogfen Ymgynghori: Diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cynigion i ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ymateb i'r ymgynghoriad.

 

(09.45-10.00)

3.

Blaenraglen waith

Papur 4 - Blaenraglen waith: Haf 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer haf 2019 a chytunodd arno.

 

(10.00-10.15)

4.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

Papur 5 – Dulliau o ymgysylltu â rhanddeiliaid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor amrywiaeth o opsiynau ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid mewn perthynas â chraffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

 

 

(10.15-10.25)

5.

Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad 2019-20

Papur 6 - Memorandwm Esboniadol, Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad 2019-20

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y cyflwynwyd y fersiwn flaenorol a ystyriwyd ar 15 Mai 2019 mewn camgymeriad a chytunodd ar y fersiwn gywir o Gyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad 2019-20.