Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 251KB) Gweld fel HTML (226KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Rees AC.

 

1.2 Croesawodd y Cadeirydd Lee Waters AC, a oedd yn bresennol yn dirprwyo ar ran David Rees AC.

 

2.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

Nid oes unrhyw bapurau i’w nodi.

 

(09.00-10.30)

3.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18: Sesiwn dystiolaeth 1

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr – Trysorlys, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

Papur 2 - Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - 3 Awst 2016 - Deiseb P-04-660 Y Pwysau Ychwanegol ar Gyllid i Ddarpariaeth Addysg sy'n Wynebu Ardaloedd Gwledig Prin eu Poblogaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Margaret Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr - Cyllidebu Strategol, Llywodraeth Cymru; ac Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr - Trysorlys, Llywodraeth Cymru.

 

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar lefel y benthyca neu ddyled a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.