Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams  Deputy Clerk: Ruth Hatton

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-01-16 – Papur 1 – Offerynnau statudol ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

Offeryn y weithdrefn penderfyniad negyddol

 

2.1

SL(5)002 - Rheoliadau Addysg Uwch (Cynlluniau Ffioedd a Mynediad) (Hysbysiadau a Chyfarwyddiadau) (Cymru) (Diwygio) 2016

2.2

SL(5)004 – Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Cymru) (Diwygio) 2016

3.

Tystiolaeth ym ymwneud â Bil Cymru

Emyr Lewis, Partner, Blake Morgan LLP

David Hughes, Bargyfreithiwr, 30 Park Place

 

CLA(5)-01-16 – Papur gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

4.

Tystiolaeth yn ymwneud â Bil Cymru

Yr Athro Rick Rawlings, Coleg Prifysgol Llundain

Yr Athro Laura McAllister, Prifysgl Lerpwl;

Dr Diana Stirbu, Prifysgol Fetropolitan Llundain

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

(vi) pan fydd y pwyllgor yn trafod cynnwys, casgliadau neu argymhellion adroddiad y mae’n bwriadu ei gyhoeddi; neu’n paratoi i gymryd tystiolaeth gan unrhyw un;

 

5.1

Trafod y dystiolaeth