Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

10.00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

 

10.00-10.05

2.

Offerynnau nad ydynt yn codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-03-21 – Papur 1 - Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)717 – Rheoliadau Addysg (Ffioedd Myfyrwyr, Dyfarndaliadau a Chymorth) (Preswylfa Arferol) (Cymru) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

10.05-10.15

3.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(5)702 – Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 2 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 3 – Gorchymyn

CLA(5)-03-21 – Papur 4 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-03-21 – Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 17 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(5)707 – Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 6 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 7 – Rheoliadau

CLA(5)-03-21 – Papur 8 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-03-21 – Papur 9 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 21 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(5)721 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-03-21 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 11 – Rheoliadau

CLA(5)-03-21 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-03-21 – Papur 13 –Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 11 Ionawr 2021

CLA(5)-03-21 – Papur 14 – Datganiad ysgrifenedig, 11 Ionawr 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.4

SL(5)724 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Profion cyn Ymadael at Atebolrwydd Gweithredwyr) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-03-21 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 16 – Rheoliadau

CLA(5)-03-21 – Papur 17 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-03-21 – Papur 18 –Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd, 15 Ionawr 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.5

SL(5)725 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) (2021)

CLA(5)-03-21 – Papur 19 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 20 – Rheoliadau

CLA(5)-03-21 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-03-21 – Papur 22 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 16 Ionawr 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.6

SL(5)723 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Rhif 2) (Cymru) 2021

CLA(5)-03-21 – Papur 23 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 24 – Rheoliadau

CLA(5)-03-21 – Papur 25 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-01-21 – Papur 26– Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 14 Ionawr 2021

CLA(5)-03-21 – Papur 27 – Datganiad ysgrifenedig, 14 Ionawr 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.7

SL(5)726 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) 2021

CLA(5)-03-21 – Papur 28 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 29 – Rheoliadau

CLA(5)-03-21 – Papur 30 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-03-21 – Papur 31 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 19 Ionawr 2021

CLA(5)-03-21 – Papur 32 – Datganiad ysgrifenedig, 19 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

 

3.8

SL(5)703 – Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 33 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 34 – Rheoliadau

CLA(5)-03-21 – Papur 35 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-03-21 – Papur 36 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 15 Rhagfyr 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

10.15-10.20

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 – trafodwyd yn flaenorol

4.1

SL(5)719 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Chyfyngiadau) (Diwygio) (Cymru) 2021

CLA(5)-03-21 – Papur 37 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 38 – Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

10.20-10.25

5.

Is-ddeddfwriaeth sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.7

5.1

SL(5)722 – Cyfarwyddiadau Gofal Sylfaenol (Cynllun Imiwneiddio Brechlyn Rhydychen/AstraZeneca COVID-19) 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 39 – Adroddiad

CLA(5)-03-21 – Papur 40 – Cyfarwyddebau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Cyfarwyddiadau a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

10.25-10.30

6.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

6.1

WS-30C(5)27 – Rheoliadau Cynhyrchion Organig (Dynodyddion Organig) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 41 – Datganiad ysgrifenedig

CLA(5)-03-21 – Papur 42 – Sylwadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a'r sylwebaeth.

 

10.30-10.35

7.

Papurau i’w nodi

7.1

Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Gweithdrefnau, Tŷ'r Cyffredin: Gweithdrefn Tŷ'r Cyffredin a'r cyfansoddiad tiriogaethol

CLA(5)-03-21 – Papur 43 – Llythyr oddi wrth y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Gweithdrefnau, 4 Ionawr 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Gweithdrefnau yn Nhŷ'r Cyffredin

 

7.2

Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Her gyfreithiol i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 44 – Datganiad ysgrifenedig, 19 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad gan Lywodraeth Cymru.

 

7.3

Llythyr gan y Comisiynydd Cyfraith Gyhoeddus a'r Gyfraith yng Nghymru, Comisiwn y Gyfraith: Papur ymgynghori ar ddyfodol tribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru

CLA(5)-03-21 – Papur 45 – Llythyr gan Nicholas Paines QC, Y Comisiynydd Cyfraith Gyhoeddus a'r Gyfraith yng Nghymru, 20 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Comisiynydd Cyfraith Gyhoeddus a'r Gyfraith yng Nghymru. Mewn sesiwn breifat, cytunodd y Pwyllgor i ymateb i'r llythyr a'r cynnig amgaeedig ynghylch yr ymgynghoriad.

 

7.4

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021

CLA(5)-03-21 – Papur 46 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 20 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, a oedd yn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar Orchymyn arfaethedig Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021. Nododd hefyd fod Gorchymyn drafft Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2021 bellach wedi'i osod.

 

10.35

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

10.35-10.55

9.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd – trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-03-21 – Papur 47 – Adroddiad Drafft

CLA(5)-03-21 – Papur 48 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 23 Rhagfyr 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 49 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Awst 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 50 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y ffaith na chafwyd ymateb gan y Gweinidog hyd yma i'w lythyr dyddiedig 23 Rhagfyr 2020. Yn sgil hynny, cytunodd y Pwyllgor i ofyn i’r Pwyllgor Busnes ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad.

 

10.55-11.00

10.

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-03-21 – Papur 51 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 21 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd.