Agenda

Lleoliad: Cynhadledd Fideo Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.4

Dadl ar Gynigion Deddfwriaethol Aelodau: dethol cynnig ar gyfer dadl

3.5

Amserlen Cwestiynau Llafar Ddiwygiedig

4.

Papur(au) i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu