Agenda

Lleoliad: Video Conference via Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr Wythnos Hon

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

4.

Busnes y Senedd

4.1

Trefniadau ar gyfer busnes y Senedd yn nhymor yr hydref

5.

Deddfwriaeth

5.1

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020

5.2

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020

5.3

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (Caerffili) 2020

5.4

Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020

5.5

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

6.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

6.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

7.

Y Rheolau Sefydlog

7.1

Ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad – newidiadau i weithdrefnau ariannol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu