Agenda

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

4.

Deddfwriaeth

4.1

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020

4.2

Rheoliadau Gofynion Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7 (5) o Atodlen 17 i Ddeddf Coronafirws 2020) (Cymru) 2020

4.3

Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio Paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf Coronafirws 2020) (Cymru) 2020

4.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

4.15

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

4.6

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

5.

Pwyllgorau

5.1

Llythyrau gan gadeirydd y Pwyllgor Deisebau, cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu a chadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: yn gofyn am ddadleuon yn y Cyfarfod Llawn.

5.2

Amserlen Pwyllgorau

5.3

Sefydlu ac aelodaeth arfaethedig Pwyllgor y Llywydd

6.

Rheolau Sefydlog

6.1

Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) - Diwygio Rheolau Sefydlog

7.

Y Cyfarfod Llawn

7.1

Cyfarfod Llawn Hybrid

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu