Agenda

Lleoliad: Video Conference via Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

3.2

Amserlen Busnes ar gyfer y tair wythnos nesaf

4.

Y Cyfarfod Llawn

4.1

Busnes y Cyfarfod Llawn a'r Argyfwng Covid-19

5.

Deddfwriaeth

5.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyllid

5.2

Llythyr gan Gadeirydddion y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

5.3

Llythyr gan Gadeiryddion y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

5.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

6.

Pwyllgorau

6.1

Amserlen y Pwyllgorau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu