Agenda

Lleoliad: Video Conference - Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Y Rheolau Sefydlog

2.1

Cynnal Pleidleisiau Cyfrinachol gan ddefnyddio Dull Pleidleisio Electronig

2.2

Newidiadau amrywiol i'r Rheolau Sefydlog

2.3

Gweithdrefnau Adalw

2.4

Aelodaeth Pwyllgorau, Cadeiryddion a Chydbwysedd Gwleidyddol

2.5

Adolygu'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â grwpiau gwleidyddol