Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd/ Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Nodyn: 287(v5) 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Datganiad gan y Llywydd

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

Ar ôl ymgynghori â'r Pwyllgor Busnes, penderfynodd y Llywydd bod Aelodau, yn unol â Rheol Sefydlog 34.14A-D, yn gallu pleidleisio o unrhyw leoliad drwy ddulliau electronig.
Dywedodd y Llywydd hefyd, yn unol â Rheol Sefydlog 34.15, fod y cyhoedd wedi cael eu gwahardd rhag bod yn bresennol yn y Cyfarfod Llawn hwn, fel sy'n ofynnol er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd. Cafodd y cyfarfod ei ddarlledu'n fyw a bydd cofnod o'r trafodion yn cael ei gyhoeddi yn y ffordd arferol.

Cyhoeddodd y Llywydd wedyn, yn unol â Rheol Sefydlog 26.75, bod Deddf Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) 2020 wedi cael Cydsyniad Brenhinol ar 7 Medi.

 

(60 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion yn ymwneud â'i chyfrifoldebau.

 

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.32

 

Gofynnwyd y 6 chwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

Atebodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip gwestiynau 1-4 a 6-7 am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion yn ymwneud â’i chyfrifoldebau. Ni ofynnwyd cwestiwn 5.

 

(15 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.53

 

Am 15.12, yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, cafodd y cyfarfod, ei atal dros dro gan y Llywydd tan 15.25.

 

(45 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Ailagor ysgolion

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.25

 

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Diogelu'r Gaeaf

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.17

 

Am 17.05, yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Lywydd tan 17.11.

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Tai, Tlodi a Chymunedau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.11

(45 munud)

6.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd: Bil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.56