Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y_Senedd. Cyfarwyddiadau

Nodyn: 147(v5) 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 26/06/2018 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 7 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14:19

 

(0 munud)

3.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Addysg Gychwynnol i Athrawon - I’w gyflwyno fel datganiad ysgrifenedig

Cofnodion:

Cyflwynwyd yr eitem hon fel datganiad ysgrifenedig.

(45 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: Morlyn Llanw Bae Abertawe

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.36

(45 munud)

5.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth: Cyhoeddiad Diweddar Grŵp Airbus

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.25

(45 munud)

6.

Datganiad gan Arweinydd y Tŷ: Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.21

(45 munud)

7.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Brexit - Y Risgiau i Ddyfodol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.10

(45 munud)

8.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd: Y Strategaeth Goetiroedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.53

 

(45 munud)

9.

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Integreiddio Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.28

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu