Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Nodyn: 133(v4) 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 01/05/2018 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Mae’r Llywydd wedi cael gwybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, y bydd Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog.

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Llywydd wybod, o dan Reol Sefydlog 12.58, y byddai Arweinydd y Tŷ ar Prif Chwip yn ateb cwestiynau ar ran Prif Weinidog Cymru.

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.18

 

(45 munud)

3.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Adolygiad Man Canol Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru 2018

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.36

(45 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig: Y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.27

(45 munud)

5.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus: Cyngor Sir Powys - Diweddariad ar Gefnogaeth o dan Fesur Llywodraeth Leol 2009

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.09

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Perchnogaeth Tai Cost Isel

Dogfen Ategol
Eich Cartref yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.55

 

(45 munud)

7.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Sgiliau Digidol a Chodio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.54

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu