Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Nodyn: 129(v3) 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 17/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

(60 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol: Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)

(45 munud)

4.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Diweddariad a chamau nesaf y Grant Datblygu Disgyblion

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd: Yr Amgylchedd yng Nghymru

(45 munud)

6.

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Adolygiad Iechyd Cyhoeddus Cymru o Wasanaethau Iechyd Rhywiol

(15 munud)

7.

Gorchymyn Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 (Parhau i Gael Effaith) 2018

(5 munud)

8.

Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

9.

Cyfnod Pleidleisio

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu