Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 269(v6) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 3.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1-3 a 5-9. Cafodd cwestiynau 3 a 7 eu grwpio i’w hateb gyda’i gilydd. Tynnwyd cwestiwn 4 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.15

Gofynnwyd cwestiynau 1, 3, 4, 6, 8, 10 ac 11. Tynnwyd cwestiynau 2, 5 a 7 yn ôl. Ni ofynnwyd cwestiwn 9. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 3.

(20 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Alun Davies (Blaenau Gwent): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ynghylch cymorth i fusnesau a'r economi a wnaed ar 17 Mawrth 2020?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.49

Gofyn i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Alun Davies (Blaenau Gwent): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ynghylch cymorth i fusnesau a'r economi a wnaed ar 17 Mawrth 2020?

(5 munud)

4.

Cynnig i atal Reolau Sefydlog

NNDM7309 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i) a'r rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy'n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu'r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i’r eitem fusnes nesaf gael ei hystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher, 18 Mawrth 2020.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.49

NNDM7309 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6 a 33.8:

Yn atal Rheol Sefydlog 12.20(i) a'r rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy'n ei gwneud yn ofynnol bod y cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu'r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i’r eitem fusnes nesaf gael ei hystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher, 18 Mawrth 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(5 munud)

5.

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog

NNDM7310 Elin Jones (Ceredigion)

 Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Busnes ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Newidiadau sy’n deillio o newid enw’r sefydliad’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mawrth 2020; a

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog, fel y nodir yn Atodiad A i Adroddiad y Pwyllgor Busnes.

3. Yn nodi y bydd y newidiadau yn dod i rym ar 6 Mai 2020.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

NNDM7310Elin Jones (Ceredigion)

 Cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried Adroddiad y Pwyllgor Busnes ‘Diwygio Rheolau Sefydlog: Newidiadau sy’n deillio o newid enw’r sefydliad’ a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mawrth 2020; a

2. Yn cymeradwyo’r cynnig i ddiwygio’r  Rheolau Sefydlog, fel y nodir yn Atodiad A i Adroddiad y Pwyllgor Busnes.

3. Yn nodi y bydd y newidiadau yn dod i rym ar 6 Mai 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(5 munud)

6.

Cynnig i newid enw'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

NNDM7311 Elin Jones (Ceredigion)

 Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3:

1. Yn cytuno i newid enw a chylch gwaith Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd.

2. Yn nodi y bydd y newid yn dod i rym ar 6 Mai 2020.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.21

NNDM7311Elin Jones (Ceredigion)

 Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 16.3:

1. Yn cytuno i newid enw a chylch gwaith Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad i’r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd.

2. Yn nodi y bydd y newid yn dod i rym ar 6 Mai 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(5 munud)

7.

Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog

NNDM7312 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes 'Busnes y Cynulliad ac Amgylchiadau Eithriadol' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mawrth 2020.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

3. Yn nodi bod y newidiadau hyn yn rhai dros dro, ac y byddant yn peidio â chael effaith pan gaiff y Cynulliad hwn ei ddiddymu.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

NNDM7312Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 33.2:

1. Yn ystyried adroddiad y Pwyllgor Busnes 'Busnes y Cynulliad ac Amgylchiadau Eithriadol' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mawrth 2020.

2. Yn cymeradwyo'r cynnig i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog, fel y nodir yn Atodiad A i adroddiad y Pwyllgor Busnes.

3. Yn nodi bod y newidiadau hyn yn rhai dros dro, ac y byddant yn peidio â chael effaith pan gaiff y Cynulliad hwn ei ddiddymu.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(5 munud)

8.

Cynnig i ethol Cadeirydd Dros Dro a Llywydd Dros Dro dynodedig

NNDM7313 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

1. Yn unol â Rheol Sefydlog 6.24D, yn ethol David Melding yn Gadeirydd Dros Dro o dan y telerau a bennir o dan Reol Sefydlog 6.24E.

2. Yn unol â Rheol Sefydlog 6.24A, yn ethol David Melding yn Llywydd Dros Dro dynodedig 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.30

NNDM7313Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru

1. Yn unol â Rheol Sefydlog 6.24D, yn ethol David Melding yn Gadeirydd Dros Dro o dan y telerau a bennir o dan Reol Sefydlog 6.24E.

2. Yn unol â Rheol Sefydlog 6.24A, yn ethol David Melding yn Llywydd Dros Dro dynodedig 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(0 munud)

9.

Datganiadau 90 Eiliad - WEDI'I OHIRIO

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon.

(0 munud)

10.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Cytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit: Rôl i’r Cynulliad - WEDI'I OHIRIO

NDM7302 David Rees (Aberafan)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar gytundebau rhyngwladol y DU ar ôl Brexit - rôl i’r Cynulliad, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Rhagfyr 2019.

Er gwybodaeth: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru ar 5 Chwefror 2020.

 

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon.

(0 munud)

11.

Dadl ar Ddeiseb P-05-912 - Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl - WEDI'I OHIRIO

NDM7301 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi’r ddeiseb ‘P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl’ a gasglodd 5,682 o lofnodion.

P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

 

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon.

(0 munud)

12.

Dadl Plaid Brexit - Creulondeb i Anifeiliaid - WEDI'I OHIRIO

NDM7299 Caroline Jones (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi pwysigrwydd rhoi diwedd ar greulondeb i anifeiliaid yng Nghymru.

2. Yn cefnogi'r gwaharddiad ar y fasnach ffwr.

3. Yn cydnabod natur farbaraidd maglau a'r dioddefaint a achosir ganddynt.

4. Yn pryderu bod bwlch mewn deddfwriaeth gyfredol wedi caniatáu i'r rhai sy'n gosod trapiau barhau i ddal llwynogod, cwningod a mincod.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i wahardd gosod trapiau a defnyddio maglau yng Nghymru.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - Rebecca Evans (Gwyr)

Dileu’r cyfan a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn galw am ddileu pob math o greulondeb i anifeiliaid yng Nghymru drwy:

a) deddfwriaeth ynghylch lles anifeiliaid a gaiff ei hatgyfnerthu’n raddol ac yn gyson;

b) polisïau ynghylch lles anifeiliaid sy’n cyd-fynd â’r dystiolaeth wyddonol orau sydd ar gael a’r safonau moesegol uchaf;

c) camau gorfodi effeithol o ran y gyfraith drwy’r heddlu a’r timau troseddu gwledig;

d) camau gweithredu mwy cydgysylltiedig rhwng Llywodraeth Cymru, yr heddlu, awdurdodau lleol a sefydliadau bywyd gwyllt;

e) creu diwylliant o barch a thosturi tuag at bopeth byw.

2. Yn cefnogi Deddf Hela 2004, gan gredu bod hela llwynogod gan ddefnyddio cŵn yn farbaraidd, ac yn gwrthwynebu unrhyw gam i wanhau Deddf Hela 2004.

3. Yn llongyfarch Llywodraeth Cymru ar ei pholisïau presennol er mwyn gwarchod rhag creulondeb i anifeiliaid yng Nghymru, ac yn enwedig mewn perthynas â dileu TB Buchol ymysg gwartheg.

Deddf Hela 2004

 

 

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon.

13.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Ni chafwyd Cyfnod Pleidleisio

14.

Dadl Fer - TYNNWYD YN ÔL

NDM7303 Mark Reckless (Dwyrain De Cymru)

Rôl Banc Datblygu Cymru o ran cefnogi tai a datblygu.

 

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem hon yn ôl