Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Amseriad disgwyliedig: 323 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf rhithwir, gyda’r Aelodau yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(150 munud)

1.

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Senedd ar 19 Ionawr.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Seiliau adfeddiannu

32, 33, 46, 51, 52

2. Cyfnod hysbysu

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

3. Contractau safonol a chyfnod penodol y gellir eu terfynu ar ôl cyfnod hysbysu o ddau fis

9, 53, 54

4. Diwygiadau amrywiol i Ddeddf 2016

10, 16, 17, 18, 19, 20, 56, 21, 25, 26, 27

5. Cyfyngiadau ar roi hysbysiad

1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 8

6. Tynnu hysbysiad yn ôl

47, 48, 49, 50, 55

7. Newidiadau i daliadau a ganiateir o dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019

5, 6, 7

Dogfennau Ategol

Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Senedd ar 19 Ionawr 2021.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 13.11 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd tan 13.16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

8

32

48

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

40

48

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 35:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 38.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 41.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 42:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 42.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 44:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 44.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 45:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

0

41

49

Gwrthodwyd gwelliant 45.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 53:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

35

49

Gwrthodwyd gwelliant 53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 54.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 46:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

8

2

39

49

Gwrthodwyd gwelliant 46.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

9

5

49

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

9

4

48

Derbyniwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

35

11

2

48

Derbyniwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

11

2

49

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

 1

49

Derbyniwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

1

49

Derbyniwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 47:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 47.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 48:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 48.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 49:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 49.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 50:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 50.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 51:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

3

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 51.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 52:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

2

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 52.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

46

2

1

49

Derbyniwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

2

2

49

Derbyniwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

4

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 55.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

4

0

49

Derbyniwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 20.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 56:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

36

49

Gwrthodwyd gwelliant 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

1

49

Derbyniwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

1

49

Derbyniwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 25.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 28:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

0

4

49

Derbyniwyd gwelliant 28.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 29:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 29.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 30:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 30.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

4

49

Derbyniwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

45

3

1

49

Derbyniwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

12

1

49

Derbyniwyd gwelliant 8.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 14.32 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.

Crynodeb o Bleidleisiau - Cyfnod 3 y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru)

Dogfennau ategol:

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.40

Gofynnwyd cwestiynau 1–4 a 6-7. Ni ofynnwyd cwestiwn 5. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

(45 munud)

3.

Cwestiynau i'r Gweinidog Addysg

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.26

Gofynnwyd cwestiynau 1, 4–9, 11 a 12. Tynnwyd cwestiynau 2 a 3 yn ôl. Ni ofynnwyd cwestiwn 10. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 4.

(10 munud)

4.

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.11

Gofynnwyd y 2 gwestiwn.

(0 munud)

5.

Cwestiynau Amserol

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw Gwestiynau Amserol.

 

(5 munud)

6.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.17

Gwnaeth John Griffiths ddatganiad am Wythnos Wirfoddoli Myfyrwyr

Gwnaeth Jack Sargeant ddatganiad am Yr Wythnos Brentisiaeth Genedlaethol.

Gwnaeth Helen Mary Jones ddatganiad am Her Llusern y Lanternwyr.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.23 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro am 8 munud.

(60 munud)

7.

Dadl: Cyfnod 3 Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Y cyfnod cyn etholiad: Canllawiau

15, 17

2. Y broses ar gyfer cynnig gohirio o dan adran 5

3, 16, 4, 6, 7

3. Y diwrnod olaf posibl ar gyfer etholiad

5, 9, 10, 11, 12, 13

4. Diwrnodau ychwanegol ar gyfer pleidleisio

8

5. Gorchmynion a rheolau yngl ŷ n â chynnal etholiadau yn 2021

1, 2

6. Pleidleisio drwy ddirprwy

14

Dogfennau Ategol

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.31

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Derbyniwyd gwelliant 15, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.51 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd tan 16.53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

3

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

2

10

51

Derbyniwyd gwelliant 16.

Ni chynigiwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

3

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

1

52

Derbyniwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Derbyniwyd gwelliant 17, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

1

4

52

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

1

3

52

Derbyniwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

5

36

52

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

(15 munud)

8.

Dadl: Cyfnod 4 Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.26

Cynnig Cyfnod 4 i gymeradwyo Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

5

50

Derbyniwyd y cynnig.

 

 

 

Crynodeb o Bleidleisiau – Cyfnodau 3 a 4 Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Dogfennau ategol: