Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

(09.00 - 09.45)

2.

Ymchwiliad i’r diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Tystiolaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd

Lowri Evans, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Materion Morol a Physgodfeydd

 

Joost Paardekooper, Swyddog Polisi, y Pwyllgor Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Materion Morol a Physgodfeydd

 

 

Cofnodion:

2.1 Bu’r tystion yn ymateb i gwestiynau gan aelodau’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar y diwygiadau arfaethedig i’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin.

Trawsgrifiad