Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Virginia Hawkins 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan William Powell. Nid oedd dirprwyo.

(13.00 - 13.45)

2.

Ymchwiliad i'r diwygiadau arfaethedig i'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin - Tystiolaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd

Drwy gyfrwng cynhadledd fideo:

 

Joost Paardekooper, Swyddog Polisi, y Pwyllgor Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Materion Morol a Physgodfeydd

 

 

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio’r sesiwn dystiolaeth oherwydd anawsterau technegol wrth ddefnyddio’r system fideogynadledda.  

 

2.2 Daeth y Cadeirydd â’r cyfarfod i ben.

Trawsgrifiad