Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sulafa Thomas, x8669 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad

1.1

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

1.2

Datgan buddiannau

1.3

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

2.

Ymadawiad y Prif Weithredwr: Ystyriaethau i’r Comisiwn

3.

Diweddariad llafar o’r Pwyllgor Archwilio 8/6/15

4.

Unrhyw fater arall

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu