Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad ac ymddiheuriadau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2       Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(09.30)

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09.30-09.50)

3.

Adolygu'r Cod Ymddygiad, y Rheolau Sefydlog a'r Weithdrefn Gwynion: Torri Rheol Sefydlog 2 (Buddiannau Ariannol a Buddiannau Eraill yr Aelodau)

SOC(4)-03-16 Papur 1 – Protocol ar gyfer hysbysu am dorri’r rheolau o dan Reol Sefydlog 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y protocol a chytunwyd y dylai ddod i rym o ddechrau'r y Pumed Cynulliad ym mis Mai 2015.

 

(09.50-10.05)

4.

Adolygu'r Cod Ymddygiad, y Rheolau Sefydlog a'r Weithdrefn Gwynion: Casgliad o ddogfennau safonau

SOC(4)-03-16 Papur 2 – Papur eglurhaol – Cod Ymddygiad Drafft ar gyfer Aelodau’r Cynulliad a Dogfennau Cysylltiedig

SOC(4)-03-16 Papur 3 – Cod Ymddygiad Drafft ar gyfer Aelodau’r Cynulliad a Dogfennau Cysylltiedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau gynnwys y casgliad a'r ffaith y caiff ei gyhoeddi ar gyfer dechrau'r Pumed Cynulliad.

 

(10.05-10.20)

5.

Grwpiau trawsbleidiol: Adroddiad Blynyddol 2015 y Grŵp Trawsbleidiol

SOC(4)-03-16 Papur 4 – Adroddiad Monitro Blynyddol y Grwpiau Trawsbleidiol 2015-16

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor yr Adroddiad a'r llythyr oddi wrth y Llywydd.

 

(10.20-10.40)

6.

Adolygu'r Cod Ymddygiad, y Rheolau Sefydlog a'r Weithdrefn Gwynion: Cael gwared ar gofrestriad deuol

SOC(4)-03-16 Papur 5 – Cael gwared ar gofrestriad deuol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r papur a chytunwyd i gynnwys argymhelliad yn adroddiad etifeddiaeth y Pwyllgor.

 

(10.40-11.00)

7.

Etifeddiaeth Pwyllgorau'r Pedwerydd Cynulliad: Trafod y materion allweddol

SOC(4)-03-16 Papur 6 – Materion allweddol o ran Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau'r papur a chytunwyd i ddod yn ôl at y mater hwn yn y cyfarfod nesaf.