Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod (PDF, 38KB).

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

1.3 Diolchodd y Cadeirydd i staff y Comisiwn ac Aelodau am eu gwaith ar gyfer y Pwyllgor yn ystod y Pedwerydd Cynulliad.

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

(09.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitemau 4 a 5.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

(09.30-10.15)

4.

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Ystyried adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

Papur 2 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Drafft (fel y'i diwygiwyd ym mis Mawrth 2016)

Papur 3 – Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Drafft – Nodiadau Esboniadol (fel y'i diwygiwyd ym mis Mawrth 2016)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai man newidiadau.

(10.15-11.00)

5.

Etifeddiaeth Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad: Ystyried adroddiad drafft

Papur 4 – Adroddiad drafft

 

Ymatebion ar graffu ar y gyllideb

Papur 5 – Llythyr oddi wrth Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – 27 Tachwedd 2015

Papur 6 – Llythyr oddi wrth Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru – 2 Rhagfyr 2015

Papur 7 – Llythyr oddi wrth Archwilydd Cyffredinol Cymru – 3 Rhagfyr 2015

Papur 8 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 11 Ionawr 2016

 

Ymateb ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Papur 9 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth – 30 Tachwedd 2015

 

Ymatebion gan gadeiryddion pwyllgorau

Papur 10 – Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes – 9 Rhagfyr 2015

Papur 11 – Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc – 17 Rhagfyr 2015

 

Ymatebion gan gynghorwyr arbenigol

Papur 12 – Llythyr oddi wrth Lakshmi Narain – 1 Rhagfyr 2015

Papur 13 – Llythyr oddi wrth Ian Summers – 7 Rhagfyr 2015

Papur 14 – Llythyr oddi wrth Angela Scott – 7 Rhagfyr 2015

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai man newidiadau.